FR | NL

Inhuldiging van Kmo-park Newton in Anderlecht

14/02/2014 14:00:00
Nieuw concept van moduleerbare kmo-parken: bedrijven huren 1, 2 of 3 modules naargelang van hun noden

Anderlecht, vrijdag 14 februari 2014 - Vandaag is het nieuwe kmo-park van citydev.brussels ingehuldigd in aanwezigheid van Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing, Céline Fremault, Brussels minister van Economie en Tewerkstelling, en alle actoren van het project.

Ontbrekende schakel in het openbare aanbod van bedrijfsvastgoed

citydev.brussels biedt al 40 jaar oplossingen op maat aan ondernemingen die hun activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen ontwikkelen. Voor enkele duizenden m² kunnen de bedrijven terecht op haar 45 industriesites en voor enkele tientallen m² in 8 bedrijvencentra en 3 incubators, waarvan citydev.brussels partner is samen met het Gewest. De voorbije jaren stelde citydev.brussels echter vast dat er bij de Brusselse kmo's een grote vraag is naar ruimten van enkele honderden m2. citydev.brussels, die steeds wil inspelen op de vraag van de markt om op die manier zoveel mogelijk jobs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te creëren, ontwikkelde daarop het nieuwe concept van parken die aangepast zijn aan de noden van de kmo's.

Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels: “Dankzij ons nieuwe concept van moduleerbare kmo-parken kunnen bedrijven 1, 2 of 3 modules huren, afhankelijk van hun noden. Hiermee is ons gamma vastgoeddiensten compleet en kunnen we bedrijven begeleiden vanaf de start en doorheen hun volledige ontwikkeling.”

5.540 m² moduleerbare ateliers

Het nieuwe kmo-park staat in Anderlecht op een perceel van 12.531 m², dat eigendom is van het OCMW van de stad Brussel maar waarop citydev.brussels een erfpacht heeft. Het perceel ligt naast de wasserij van het OCMW en de industriesite Paapsem, die eigendom van citydev.brussels is.
Het kmo-park huisvest ongeveer 5.540 m² gelijkvloerse ateliers verdeeld over twee gebouwen. Het gaat om 16 modules van 250 tot 500 m².
Voor het ontwerp van de gebouwen met innoverende architectuur tekenden architectenbureaus B.A.E.B. en DDS & Partners en de ingenieursbureaus CES en VK Engineering. Jacques Delens stond in voor de eigenlijke bouwwerken, die in een recordtijd van 10 maanden rond waren.
De twee gebouwen zullen operationeel zijn vanaf april. Kmo's die productieactiviteiten uitoefenen, kunnen er vanaf dan de casco geleverde ruimten huren.

Aanpasbare binneninrichting

De huurders kunnen de ruimten zelf naar eigen goeddunken inrichten. In eerste instantie staan er dan ook geen tussenwanden in de modules. Dit geeft elk bedrijf de nodige vrijheid om de ruimten volgens zijn noden in te delen. Bovendien is er in elke module een toegangsluik naar een technische goot. Zo kan de huurder nog extra leidingen trekken naarmate zijn activiteiten evolueren. Ook kunnen de bedrijven gemakkelijk een of meerdere technische of sanitaire zones inrichten en aansluiten op de technieken in de goot.
De omgeving bestaat uit geasfalteerde wegen, ingangen van de modules in klinkers, parkeerplaatsen met grastegels en beplante groene zones.

Duurzame ontwikkeling en energieontwerp

Het ontwerp van de gebouwen is geënt op duurzaamheid en ecologisch bouwen (water, afval, materialen ...).
Omdat er veel aandacht ging naar de thermische isolatie van de gebouwschil, zijn de energieprestaties uitstekend voor casco-geleverde nieuwe gebouwen. Ze halen een K-peil van 28, wat veel beter is dan de voor nieuwbouw verplichte K45.

EFRO

Het project wordt in hoofdzaak gezamenlijk gefinancierd door Europa (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het EFRO-programma 2007-2013. Het saldo wordt gefinancierd door citydev.brussels.
Totale kostprijs van het project: 7.887.524 euro
EFRO-subsidie: 5.029.087 euro
citydev.brussels: 2.858.437 euro

Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing: “Het kmo-park is een belangrijke verwezenlijking van de programmering 2007-2013 van het Europese EFRO-fonds. Het verenigt meerdere strategische aspecten van het beleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Allereerst wordt er onthaalinfrastructuur voor bedrijven ter beschikking gesteld, waardoor de site rechtstreeks tegemoet komt aan een vraag en de noden van de economische actoren van het gewest. Daarnaast leidt het kmo-park ertoe dat de economische activiteiten in Brussel kunnen worden behouden en ontwikkeld ten voordele van de inwoners. Ten slotte heeft deze ruimte ervoor gezorgd dat een voormalig industrieterrein kon worden omgebouwd, zodat het nu een deel van de stad vormt dat ten dienste kan staan van de economische ontwikkeling van Brussel. Het gaat om een mooi voorbeeld van een economische activiteit die jobs creëert in de stad.”

Kleurrijke aankondiging

Het oog wil ook wat: het resultaat is een bont geheel van flamboyante kleuren. Toen citydev.brussels op zoek ging naar een geschikte naam voor het park, leek Newton dan ook een evidente keuze: Isaac Newton - u weet wel, die die volgens de legende een appel op zijn hoofd kreeg - was immers de eerste om het kleurenspectrum vast te leggen in zijn beroemde werk Opticks. Hij wordt geassocieerd met alles wat te maken heeft met de breking van het licht, het kleurenspectrum en, dichter bij elk van ons, de verschillende kleuren van de regenboog. Nu wordt hij dus ook geassocieerd met het Kmo-park Newton in Anderlecht.

Céline Fremault, Brussels minister van Economie en Tewerkstelling: “De site zal het onthaal en de ontwikkeling van nieuwe ondernemingen bevorderen, maar citydev.brussels zal ook met plaatselijke partners samenwerken om de tewerkstelling van werkzoekenden uit de gemeente aan te moedigen. Ik ben oprecht gelukkig met dit initiatief dat, in samenwerking met de gemeente, de bedrijvencentra en het OCMW van Anderlecht alsook Mission Locale Actiris, de GIMB en Impulse zal toelaten om nieuwe tewerkstellingsperspectieven aan de inwoners van Anderlecht te bieden.”


  • ../photos/2014/20140213c_1.jpg

  • ../photos/2014/20140213c_2.jpg

  • ../photos/2014/20140213c_1.jpg

  • ../photos/2014/20140213c_2.jpg


Persbericht: PDF-formaat - DOC-formaat
Toespraak van Denis Grimberghs, voorzitter en Julien Meganck, afgevaardigd bestuurder van citydev.brussels: PDF-formaat - DOC-formaat
Toespraak van Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing: PDF-formaat - DOC-formaat
Illustraties: PDF-formaat (© Shot & Spicy Photography)

© citydev.brussels ® (S.D.R.B. - G.O.M.B.)
Gabrielle Petitstraat 6 · 1080 Brussel · België
+ 32 2 422 51 11 · info@citydev.brussels · Ombudsman · Gebruiksvoorwaarden · RSS
www.brucenter.brussels · www.irisphere.be