FR | NL

Overzicht van het kantorenpark 2013

18/02/2014 14:00:00
Overzicht van het kantorenpark nr. 33: gecommercialiseerde leegstand daalt maar nog steeds veel structurele leegstand
  • Brussel: minder gecommercialiseerde leegstand maar nog steeds veel structurele leegstand.
  • Rand: leegstandspercentage lichtjes gedaald maar nog steeds boven de 30 % (vooral rond de luchthaven). Veel blijvende leegstand. Weinig renovaties, geen reconversies van kantoren in woningen en geen nieuwe constructies.
  • Vaststelling: de Rand zuigt de Brusselse bedrijven niet aan.

Voor de derde keer hebben de directie Studies en Planning van Brussel Stedelijke Ontwikkeling en de dienst Inventimmo van citydev.brussels zich over de situatie op de kantorenmarkt in het Brussels Gewest en de Rand gebogen.

In 2009 leverde een eerste analyse van de zone nabij de luchthaven (Machelen-Zaventem) opmerkelijke resultaten op. Het gecommercialiseerde leegstandspercentage lag er ruim boven de 30 %.
Eenzelfde analyse van de volledige Rand in 2010 bevestigde dit bijzonder zorgwekkende cijfer.

Deze oefening regelmatig overdoen, was de boodschap. De Brusselse administratie heeft dus opnieuw de businessparken in de Rand uitgevlooid om de leegstand te achterhalen. De cijfers zijn nog altijd even verontrustend, temeer daar de blijvende – dus structurele – leegstand nu ook geïdentificeerd is.

Daarnaast hebben de twee diensten - naar jaarlijkse gewoonte sinds 2007 - de situatie op de Brusselse kantorenmarkt onderzocht door hun gegevens over het gewestelijk grondgebied samen te voegen. Zoals de vorige studie voorspelde, daalt de leegstand in de gedecentraliseerde wijken eindelijk.

De cijfers blijven onrustwekkend …

Ten aanzien van de aanhoudende economische crisis daalt de leegstand in de kantoorvoorraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al vier jaar. Maar het is de blijvende leegstand die onrustwekkend wordt. 

Die blijvende leegstand stelt zich in de Rand nog scherper dan in Brussel. Meer dan twee derde van de lege kantoren die er in 2010 al te huur of te koop stonden, wordt in 2013 nog steeds zonder succes gecommercialiseerd.
Door de grote vastgoedcrisis zien eigenaars zich genoodzaakt hun huurprijzen enorm te laten zakken.

Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: “Hoewel er een daling is, blijft er nog altijd een groot huuraanbod van kantoren in Brussel. We moeten enerzijds het beleid verderzetten waarbij men de inplanting van grote kantoorcomplexen in de nabijheid van de belangrijke multimodale knooppunten van openbaar vervoer verkiest,  en anderzijds de reconversie van lege kantoren aanmoedigt tot woningen en uitrustingen die een antwoord bieden op de noden van de Brusselaars.”

In Brussel

Eind 2013 maakt de gecommercialiseerde leegstand 8 % van de voorraad uit.
De commercialiseringsduur is een maat voor het kwalitatieve aspect van de leegstand. Het is een essentieel element dat de aantrekkelijkheid van de beschikbare kantoren aangeeft.
Achter het algemene leegstandspercentage, dat eerder laag is, gaat dus een probleem schuil dat almaar erger wordt. Blijvende leegstand komt in alle wijken voor en er is onvoldoende vraag om die leegstand weg te werken, ook in de wijken met recente kantoorgebouwen.

Céline Fremault, minister van Economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “Om aan deze voortdurende leegstand wat te doen, pleit ik ervoor dat een onderneming die zich voor de eerste keer in ons gewest vestigt in een kantoorruimte die al minstens 5 jaar leeg staat, verminderde fiscaliteit zou kunnen genieten gedurende de eerste jaren van intrek in de kantoorruimte. Wat de reconversie betreft van kantoorruimten die overbodig geworden zijn, wil ik impulsen tot stand brengen om deze lege kantoren in huisvesting, studentenkoten, rusthuizen, maar ook in crèches om te vormen”.

De Rand onder de loep

De situatie in de Rand gaat er slechts zeer licht op vooruit. De leegstand is er tussen 2010 en 2013 weliswaar enigszins afgenomen, maar ligt nog steeds boven de 30 %.
Rond de luchthaven, waar 75 % van alle kantoren van de Rand gevestigd is, blijft de leegstand het meest onrustwekkend.
Er worden geen kantoren omgevormd, renovatie gebeurt er schoorvoetend en projecten zijn er bevroren.

De Rand wordt vaak voorgesteld als concurrent van Brussel omdat die aantrekkelijk zou zijn voor tertiaire bedrijven. Deze bewering dient echter sterk te worden genuanceerd. Bedrijven kiezen hun ligging volgens een complexe logica gebaseerd op vele criteria. Elk bedrijf geeft voorrang aan een of ander aspect dat zijn ontwikkeling ten goede komt. De huurprijs, de lokale belastingen en de nabijheid van de Ring of de luchthaven zijn lang niet de enige criteria bij hun keuze. De leegstandscijfers bewijzen het: het leegstandspercentage ligt veel hoger in de Rand Noord-Oost dan in de aangrenzende Brusselse wijken.

Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels besluit: “De leegstand zou in Brussel nog enigszins moeten afnemen met een verbetering van de Belgische economische conjunctuur, die kwetsbaar zo niet onzeker blijft. Sinds het begin van de economische crisis is er een evenwicht op de kantorenmarkt doordat het nieuwe aanbod even beperkt is als de vraag. In de pipeline zitten evenwel verschillende grote projecten klaar om uit de startblokken te schieten zodra zich betere tijden aanbieden.”


  • ../photos/2014/20140217c_1.jpg

  • ../photos/2014/20140217c_2.jpg

  • ../photos/2014/20140217c_1.jpg

  • ../photos/2014/20140217c_2.jpg


Persbericht: PDF-formaat - DOC-formaat
Voorstelling van de studie: PDF-formaat - DOC-formaat
"Overzicht van het Kantorenpark nr. 33/2014": PDF-formaat
"Overzicht van het Kantorenpark nr. 31/2013": PDF-formaat
© citydev.brussels ® (S.D.R.B. - G.O.M.B.)
Gabrielle Petitstraat 6 · 1080 Brussel · België
+ 32 2 422 51 11 · info@citydev.brussels · Ombudsman · Gebruiksvoorwaarden · RSS
www.brucenter.brussels · www.irisphere.be