FR | NL

Inventimmo, al dertig jaar uw betrouwbare partner

19/06/2014 14:00:00
De referentiedatabank voor bedrijfsvastgoed mag dertig kaarsjes uitblazen

Brussel, donderdag 19 juni – Inventimmo, dé referentiedatabank voor bedrijfsvastgoed, werd in 1984 opgericht en mag vandaag dus dertig kaarsjes uitblazen. Bij de start was het de bedoeling dat dit instrument enkel de beschikbare ateliers in het Brussels gewest zou inventariseren om bedrijven aan te trekken. Dertig jaar later is de dienst Inventimmo zo veel meer dan dat.

Een exhaustieve databank

Inventimmo wil bedrijven een ultravolledige inventaris aanbieden van het bedrijfsvastgoed dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te koop of te huur staat. Het instrument inventariseert vandaag alle beschikbare kantoren, ateliers, opslagplaatsen, winkels en bedrijfsgronden. Dit levert een unieke, betrouwbare en objectieve databank op, die regelmatig wordt geüpdatet. Deze dienst is het resultaat van een brede samenwerking met alle Brusselse actoren uit de sector: vastgoedkantoren, vastgoedeigenaars, Atrium, Brussel Stedelijke Ontwikkeling (voorheen het BROH) en meer recent de Haven van Brusssel en Leefmilieu Brussel.

Alain Doornaert, verantwoordelijke van Inventimmo: “Door de jaren heen werd de door citydev.brussels ontwikkelde inventaris steeds uitgebreider en het onderzoeksveld almaar breder. In onze beginjaren gingen we aan de slag met niet meer dan een potlood, typemachine en analoog fototoestel. In 1999 kwam de fundamentele ommezwaai voor onze dienst met de website inventimmo.be. Dertig jaar later bestrijkt Inventimmo alle aspecten van het vastgoed- en economische leven in Brussel.”

In samenwerking met Brussel Stedelijke Ontwikkeling heeft Inventimmo zijn gegevens al ruimschoots benut in een hele reeks studies, die telkens inzicht geven in een aspect van de Brusselse economische realiteit. Zo geeft het Overzicht van het kantorenpark cijfergegevens over de kantoren met de leegstandspercentages, de locatie van het aanbod en de marktevolutie. De dienst boog zich ook over de plaats van de industrie in de stad en over de schaarste aan industriegronden. Verder waren er verschillende gerichte studies over wie nu precies de kantoren in de Leopoldswijk betrekt en over de kantorenmarkt in de Rand.

Wat heeft de toekomst in petto?

Dertig jaar is een mooie leeftijd om even bij de zaken stil te staan. De check-up waarop Inventimmo zichzelf voor zijn verjaardag trakteert, geeft uitzicht op nieuwe ontwikkelingen. Zo zitten er een aantal studies in de pijnlijn die niet enkel meer de gebouwen zelf maar ook de gebruikers ervan onder de loep nemen (wie zit waar? welke bewegingen hebben zich voorgedaan? welke bedrijven zijn naar Brussel verhuisd of hebben de stad verlaten?). Daarnaast krijgt de website een volledige make-over.

De dienst kan niet alleen bogen op enorm veel ervaring, maar heeft ook een unieke kennis uit allereerste hand van het vastgoed- en economische leven in het Brussels gewest opgebouwd.

Toegevoegde waarde en expertise die van Inventimmo een toonaangevende speler in de bedrijfsvastgoedsector maken.


Persbericht: PDF-formaat - DOC-formaat

© citydev.brussels ® (S.D.R.B. - G.O.M.B.)
Gabrielle Petitstraat 6 · 1080 Brussel · België
+ 32 2 422 51 11 · info@citydev.brussels · Ombudsman · Gebruiksvoorwaarden · RSS
www.brucenter.brussels · www.irisphere.be