FR | NL

Irisphere - Interreg - C2C Bizz

22/10/2014
3 jaar kringloopeconomie in Brussel

Brussel, 21 oktober 2014 - citydev.brussels en haar partner EcoRes brachten op 21 oktober alle bedrijven en partners samen die de voorbije vier jaar hebben meegewerkt aan de concrete toepassing van kringloopeconomie in het noordelijke deel van het Kanaalgebied in het Brussels gewest.

citydev.brussels neemt samen met 10 andere Europese partners sinds 2011 - en nog tot eind 2014 - deel aan het Interreg-uitwisselingsprogramma C2C BIZZ. Naast bedrijven op 4 activiteitensites van citydev.brussels (Mercator, Marly, Galilei en Tweebeek) stapten Solvay, Ferme Nos Pilifs, de Havengemeenschap en andere bedrijven uit de buurt mee in het project.

Een vijftigtal deelnemers hebben hun ervaringen gedeeld over drie jaar uitwisseling van ideeën en synergieën op het vlak van energie, resources-afval en in andere domeinen.

Bij deze bedrijven - een twintigtal - sloten zich gewestelijke actoren, zoals impulse.brussels, Leefmilieu Brussel, Net Brussel, de Haven van Brussel en Beci, aan.

De deelnemers legden de basis om deze benadering - die zowel economische als milieuvoordelen oplevert - in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voort te zetten en verder uit te bouwen.

Bij de voorbereiding van het EFRO-programma 2014-2020 hebben alle gewestelijke actoren zich geschaard achter een project om deze kringloopeconomiebenadering te verspreiden. Bedoeling is uitwisselingen over resources-afval, energie, mobiliteit en diversiteit aan te moedigen en de kortst mogelijke circuits te bevorderen uitgaand van de concrete noden van de bedrijven.


Persbericht: PDF-formaat - DOC-formaat

© citydev.brussels ® (S.D.R.B. - G.O.M.B.)
Gabrielle Petitstraat 6 · 1080 Brussel · België
+ 32 2 422 51 11 · info@citydev.brussels · Ombudsman · Gebruiksvoorwaarden · RSS
www.brucenter.brussels · www.irisphere.be