FR | NL

citydev.brussels en Leefmilieu Brussel sluiten een partnerschap

5/05/2017
Leefmilieu Brussel en citydev.brussels sluiten een raamovereenkomst voor meer synergie qua stedenbouwkundige ontwikkeling en ontwikkeling van groene ruimten

citydev.brussels en Leefmilieu Brussel hebben een raamovereenkomst gesloten om uitwisselingen te vergemakkelijken, gezamenlijke projecten tot stand te brengen en de kennisdeling uit te breiden.

Leefmilieu Brussel is gespecialiseerd in de ontwikkeling van groene en natuurlijke ruimten in Brussel. Zo wil de instelling het groene netwerk in het gewest uitbouwen door corridors aan te leggen die de groene en natuurlijke ruimten in Brussel met elkaar verbinden. citydev.brussels ontwikkelt projecten die kwetsbare stadsruimten moeten herstructureren door er te voorzien in woningen en in de collectieve voorzieningen, openbare ruimten en winkels die een wijk nodig heeft.

De overeenkomst tussen de twee instellingen wordt al meteen concreet in het project CityGate III. citydev.brussels kocht onlangs de voormalige Leonidas-site op de hoek van de Kommenstraat en de Prévinairestraat in Anderlecht, waar ze CityGate III, een voorbeeldproject op het vlak van functionele gemengdheid en stedelijke integratie, wil verwezenlijken. Voor citydev.brussels was het al snel een uitgemaakte zaak dat er ook een groene ruimte van 2.500 m² zou komen en de instelling liet dat aan Leefmilieu Brussel weten.
Na analyse van het project door Leefmilieu Brussel besloten de twee instellingen om hun resources en competenties te bundelen. Openbare en groene ruimten in het stadsweefsel vormen namelijk het raakvlak tussen hun doelstellingen en specialiteiten. citydev.brussels en Leefmilieu Brussel hebben dan ook een overeenkomst gesloten voor de aanleg van een openbare ruimte die het groene netwerk in de Biestebroekzone verder uitbreidt.

Uiteindelijk zal de voormalige Leonidas-site van 10.500 m² worden omgevormd tot een complex met een prachtig park, woningen, winkels, horeca, ruimten voor economische activiteiten en buurtvoorzieningen.
© citydev.brussels ® (S.D.R.B. - G.O.M.B.)
Gabrielle Petitstraat 6 · 1080 Brussel · België
+ 32 2 422 51 11 · info@citydev.brussels · Ombudsman · Gebruiksvoorwaarden · RSS
www.brucenter.brussels · www.irisphere.be